Categories
Y

Yến Sào Bình Định

Sản phẩm:

  1. Yến sào

Địa chỉ:

  1. 735 Lê Hồng Phong, Phường 12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
  2. 45 Nguyễn Nhạc, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  3. 45 Lê Đại Hành, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Website: www.yenngon.vn

SĐT:

  1. Miền Nam: 0911 45 45 45
  2. Miền Bắc: 0911 35 45 45

Email: info@yenngon.vn