Categories
H

Hala

Sản phẩm:

  1. Nguyên liệu pha chế trà, trà sữa

Địa chỉ: 01 Nguyễn Phước Thái, Đà Nẵng

Website: https://nguyenlieuhala.com/

SĐT: 0911 405 505 – 0985 233 269

Email: thanhluan152@gmail.com