Categories
S

Seaprodex Đà Nẵng

Sản phẩm:

  1.  Hải sản: tôm thẻ chân trắng, cá Hố, cá Nhồng và mực các loại…

Địa chỉ: 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Website: http://seadanang.com.vn/

SĐT: (84.236) 3823041 – 3823833

Email: info@seadanang.com.vn